Quay lại chi tiết bài viết Nghiên cứu chiết tách cao chiết hạt củ đậu (Pachyrhizus erosus) có chứa rotenone và khảo sát hoạt tính kháng sâu ăn tạp (Spodoptera litura) Tải xuống Tải PDF