Quay lại chi tiết bài viết Giảm thiểu tác hại môi trường và tăng thu nhập thông qua áp dụng mô hình canh tác lúa-cá-cây ăn trái kết hợp ở an giang Tải xuống Tải PDF