Quay lại chi tiết bài viết Hiện trạng môi trường nước, trầm tích quần đảo Nam Du, Kiên Giang, Việt Nam Tải xuống Tải PDF