Quay lại chi tiết bài viết KẾT QUẢ CHỌN GIỐNG LÚA MTL149 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tải xuống Tải PDF