Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên công bố, trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Đồng bằng sông Cửu Long Lần thứ I. Hội nghị là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài Trường gặp mặt, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ý tưởng và kinh nghiệm nhằm tiến tới hợp tác, chia sẻ kiến thức và trao đổi nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. Ban Tổ chức trân trọng kính mời các doanh nghiệp, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài Trường tham dự Hội nghị với các đóng góp, các ý tưởng sáng tạo theo các chủ đề của Hội nghị. 

Các chủ đề chính của Hội nghị 
- Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa 
- Kỹ thuật Xây dựng - Giao thông - Thủy lợi 
- Kỹ thuật Điện - Điện tử 
- Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu 
- Logistics

Quy định gửi bài:
- Link gửi bài viết (Chuyên mục: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 2022) 
- Quy định thể thức bài viết

Công bố khoa học 
Các bài viết sau khi được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu hội nghị, các bài viết có chất lượng tốt bởi các phản biện độc lập sẽ được đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599) số đặc biệt (Tạp chí thuộc danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Mốc thời gian:
- Hạn cuối nhận toàn văn bài báo: 29/10/2022
- Phản biện: 04/11/2022
- Hạn cuối nhận toàn văn bài báo đã chỉnh sửa: 09/11/2022
- Thông báo chấp nhận bài viết (kỷ yếu hoặc tạp chí): 14/11/2022
- Đăng ký tham dự hội nghị (trước ngày): 20/11/2022
- Thời gian tổ chức: 25/11/2022

Địa chỉ liên hệ:
Thông tin chi tiết về hội nghị, vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Tổ chức 
Khoa Công Nghệ, Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Điện thoại: 0292 3834267; Di động: 0945857534 (TS. Nguyễn Văn Cương); 0939501909 (TS. Trần Văn Tỷ).
Email: nvcuong@ctu.edu.vn